Protech Orthopedie Protech Orthopedie is uw vertrouwde partner voor al uw orthopedische apparatuur of het nu gaat over prefab hulpmiddelen of maatwerk! Hernieuwingstermijnen De jaarlijkse herstelling en/of onderhoud voor orthesen en romptoestellen is mogelijk voor zover de patiënt ouder is dan 14 jaar op het tijdstip dat het toestel moet hersteld of onderhouden worden. Hiervoor is geen geneeskundig voorschrift nodig. De hoogte van het herstelrecht wordt berekend op basis van de waarde van het oorspronkelijk geleverde apparaat. Er is geen vernieuwing van het toestel mogelijk binnen de 6 maanden na de herstelling of het onderhoud. Voor de IMF-toestellen is geen hernieuwingtermijn voorzien, dit wordt enkel tijdelijk gedragen en mag slechts eenmalig geleverd worden per diagnose. Indien er echter sprake is van een blijvend letsel zal dit worden opgevangen door IMF of maatwerk. Theoretisch vernieuwingschema voor éénzelfde pathologie aan hetzelfde lichaamsdeel: maatwerk kan indien nodig vernieuwd worden door maatwerk of prefab, na de vernieuwingstermijn van maatwerk. Prefab kan indien nodig vernieuwd worden door prefab of als de omstandigheden het nodig achten, door maatwerk, na de vernieuwingstermijn van prefab. Immediate Fitting kan gevolgd worden door prefab of maatwerk, indien de pathologie zich bestendigt. Voor eenzelfde pathologie kan een specifiek apparaat (bijvoorbeeld ter positionering of postoperatief) geleverd worden. Na verstrekking van een prefab toestel kan voor het verstrijken van de hernieuwingstermijn een maatwerktoestel geleverd worden. De voorwaarde hiervoor is dat de medische indicatie dit vereist, en dat de medische adviseur voor de aflevering van het maatwerk toestel hiervoor zijn goedkeuring verleent. Voor IMF en prefab artikelen is in de RIZIV tarieven een remgeld voorzien ten laste van de patiënt (gaande van 5% tot 25%). In sommige gevallen mag de verstrekker voor prefab artikelen en steunzolen een supplement aanrekenen aan de patiënt indien het RIZIV tarief niet in verhouding staat met de werkelijke kostprijs van het toestel. Download hieronder info over de hernieuwingstermijnen per klasse. Info voor artsen Download hieronder de info over wie welke apparaten mag voorschrijven.


© Protech Orthopedie - By Joeri Van den Bosch 2012